Novi uređaj za brzo testiranje protutijela za neutralizaciju koronavirusa